MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA DEL SECTOR ALIMENTARI I FARMACÈUTIC

El bon manteniment de les instal·lacions i la maquinària, redueix les aturades de producció i els accidents laborals, guanyant així en productivitat i rendiment.

Disposem d'operaris amb gran experiència en el manteniment de maquinària i instal·lacions d'inoxidable. Disposem de la formació i coneixements necessaris per treballar en instal·lacions dels sector alimentari i farmacèutic, respectant tots els protocols de seguretat i higiene.

Manteniments periòdics de maquinària, bombes de líquids i estructures en inoxidable, estudiats a mida per a cada client.

  • Substitució i reparació de peces deteriorades en la maquinària.

  • Manteniment preventiu i greixatge.

  • Reparació i manteniment de les bombes de líquids.

  • Modificació i reparació de les estructures existents de inoxidable.

INOX FERRO SANCHEZ
T. 93 854 21 17
C. Barcelona, 15
08503 Gurb
Barcleona